Hel.fi -sivuston
UI-suunnittelu

Helsingin Kaupunki

UI-suunnittelu
Verkkosivun rakennesuunnittelu
Työpajan vetäminen

Käyttöliittymä- ja rakennesuunnittelu sekä visuaalinen ilme ja konseptointi yhdelle Suomen laajimmista verkkosivustoista. Uudistus käsitti sekä kaupungin pääsivuston että kaikkien virastojen sivustojen uudistuksen suunnitellun rakenteen mukaisesti. Kaikille sivuille suunniteltiin myös kustomoidut ikonit eri käyttötarkoituksiin.

Sivusto on valittu Euroopan parhaaksi ja maailman toiseksi parhaaksi suurkaupungin sivustoksi Rutgers-yliopiston E-Governance Instituten  tekemässä vertailussa.

Hel.fi on jatkanut sivujensa kehittämistä tehdyn uudistuksen pohjalta.

Toteutettu yhteistyössä Agenda Helsingin ja Aalto-yliopiston kanssa.

helfi_perspektiivi02
helfi_leiskat03
helfi_leiskat04
helfi_leiskat
hel_fi_ikonit
helfi_leiskat02
helfi_leiskat05

Haluatko kuulla lisää? Katso lisää työnäytteitäni tai ota yhteyttä.