Kuvitukset Aunis Ahonen

12.6.2019 Tervehdys! Kirjoittelen tällä kertaa henkilökohtaisesta informaatiomuotoilu -projektistani, jota olen työstänyt pienen työryhmän kanssa jo muutaman vuoden ajan ja joka on vihdoin valmistunut. Muuttomatka on verkkoteos, joka kertoo neljän linnun matkasta Suomesta maailmalle. Matkan varrella opitaan siitä, kuinka jokavuotinen muutto tapahtuu, miten linnut muuttavat ja kuinka ne löytävät perille, sekä tutustutaan lintujen elämään.

Henkilökohtaiset projektit pitävät mielen inspiroituneena ja tuovat kivaa ammatillista vaihtelua työelämään, joten aion jatkaa niiden tekemistä ehdottomasti myös tulevaisuudessa. Lue siis tästä, millainen projektimme polku oli vaihe vaiheelta ideoinnista valmistumiseen.

Etappi nro 1: Ideointi ja aiheen valitseminen

Ajatus oman projektin tekemisestä syntyi kun olimme valmistuneet Aalto yliopiston visuaalisen viestinnän maisterilinjalta yhdessä kuvittaja / graafikko Aunis Ahosen kanssa. Olimme tehneet muutaman vuoden ajan Urkuyö ja Aaria -festivaalin visuaalista ilmettä ja meitä molempia kiinnosti tehdä lisää yhteistyötä myös jonkun toisen projektin parissa. Pohdintojen jälkeen päädyimme siihen, että halusimme tehdä digitaalisella alustalla toimivan projektin, joka saavuttaisi helpommin suuremman kävijäkunnan kuin vaikka perinteinen näyttely.

Pallottelimme ideoita interaktiivisen pelin tekemisestä, mutta pian päädyimme siihen, että mielenkiintoisinta ja suoraviivaisinta olisi tehdä projekti verkkosivun muodossa. Aunis on kuvittaja ja itse olen erikoistunut infografiikoiden tekemiseen ja informaatiomuotoilu kiinnostaa minua, joten halusimme, että projektissa yhdistyisi nämä molemmat. Aiheeksi päätimme valita jonkun meitä kiinnostavan ilmiön, joka ei olisi tällä hetkellä trendaava aihe. Näiden pohdintojen kautta, ja monen kulmakuppila IPIssä nautitun cappucinon avulla, päädyimme melko pian siihen, että projektillemme sopiva teema olisi lintujen muuttoliikkeet.

Informaatiomuotoilu Muuttomatka
Informaatiomuotoilu oli tärkeässä osassa Muuttomatkaa

Etappi nro 2: Tarinan luonnostelu ja informaatiomuotoilu alkuun

Kummallakaan meistä ei kuitenkaan ollut mitään erikoistietämystä liittyen lintuihin. Ennen kuin aloitimme varsinaisen visuaalisen luonnostelun, tutustuimme eri lintulajeihin ja niiden lajityypillisiin tapoihin muuttaa. Halusimme esitellä yleisiä suomalaisia lintuja, joihin voi törmätä kaupungillakin päivittäin, mutta joiden elämästä emme silti tienneet mitään.

Lintujen muuttoliikkeitä esittelevästä verkkosivusta haluttiin tarinallinen. Päähenkilöiksi valittiin siksi sellaiset lintulajit, joiden syysmuutto kohdistuu mahdollisimman eri sijainteihin. Tarinan sankariksi muodostui lapintiira, jonka muutto saattaa ulottua Lapista Antarktikselle ja joka tekee elämänsä aikana useita eri ennätyksiä. Se esimerkiksi matkustaa maasta kuuhun pituisen matkan neljä kertaa ja voi lentää jopa 1000 km matkan vuorokaudessa. Jo projektin alkuvaiheessa päädyimme siihen, että lintuja seurataan niiden matkalla, jonka yhteydessä esitellään datavisualisoinnin keinoin mielenkiintoisia lisätietoja liittyen muuttoon.

Kun projektin ydinidea oli selvillä, ryhdyimme tekemään ensimmäistä versiota käsikirjoituksesta ja luonnostelemaan lintujen reitillä näkyviä maisemia ja tapahtumia. Vietin itse pari viikkoa Grafian residenssissä Frankfurt an der Oderissa (eli se pienempi Frankfurt Berliinin lähellä), jossa työstin projektimme käsikirjoitusta, keräsin aineistoa datavisualisointeihin ja suunnittelin miten informaatiomuotoilu toimisi teoksessa parhaiten.

Etappi nro 3: Työryhmän ja yhteistyökumppaneiden kokoaminen

Varmistaaksemme kerätyn tiedon paikkansapitävyyden ja tuodaksemme projektille vakuuttavuutta päätimme etsiä muutaman yhteistyökumppanin. Iloksemme LuontoLiitto ja BirdLife Suomi suostuivatkin auttamaan meitä. Kumppaneilta saimme tärkeää tietoa vahvistamaan kerättyä tietoa ja lupauksen siitä viestimisestä projektin valmistuttua.

Alusta lähtien oli myös selvää, että projektille tarvittiin tekninen toteuttaja. Verkostoistamme löytyikin web-devaaja Joonas Kesäniemi, joka innostui lähtemään mukaan työhön pahaa aavistamattomana siitä kuinka isoksi projekti tulisi paisumaan ja kuinka paljon siihen lopulta kuluisi aikaa. Joonaksella ei ollut aiempaa kokemusta siitä tekniikasta, jota halusimme tarinan toteuttamiseksi käyttää. Projekti oli siis meille kaikille erityinen oppimiskokemus.

Muuttomatka – bird migration
Infografiikkaa valmiissa teoksessa.

Etappi nro 4: Visuaaliset luonnokset ja rahoituksen hakeminen  

Alusta lähtien oli selvää, että tulisimme hakemaan projektille myös rahoitusta sen epäkaupallisen luonteen vuoksi. Aiemman kokemuksemme perusteella tiesimme, että täysin ideatasolla oleville projekteille ei tulla myöntämään sitä. Ennen hakemusten tekoa valmistimme siis teoksen ensimmäiset näkymät ja mielenkiintoisimmat infografiikat valmiiksi. Myös käsikirjoitus hiottiin päällisin puolin valmiiksi ja sitä tukemaan suunniteltiin alustava kuvakäsikirjoitus teoksen maisemista.

Ensimmäinen Grafialta haettu apuraha ei pettymykseksemme tärpännyt. Emme kuitenkaan lannistuneet tästä, vaan jatkoimme hakemusten tekemistä. Itseasiassa hakemusten tekoprosessi vain terävöitti ja täsmensi teoksen ideaa ja uskon, että siitä tuli lukuisten hakemusten tekemisen takia parempi. Sinnikkyytemme palkittiin kun Taiteen edistämiskeskus myönsi meille ensimmäisen apurahan projektin demoversion tekemiseen. Tämän jälkeen olimme jo aika varmoja siitä, että projekti tulee toteutumaan.

Muuttomatkan tekijät ja rahoittajat.

Etappi nro 5: Demoversion toteuttaminen ja lisärahoituksen hakeminen

Taikelta myönnetyllä apurahalla pystyimme siis tekemään teoksen ensimmäisen suppean version, jonka tavoitteena oli esitellä projektin ideaa uusille yhteistyökumppaneille ja hakea lisää rahoitusta täyden version toteuttamiseksi. Demoon valittiin muutamat näyttävimmät kohdat käsikirjoituksesta ja sen avulla kehitettiin myös projektin takana olevaa tekniikkaa.

Lopullinen versio muuttuikin demosta, sillä huomasimme, että osa valitsemistamme teknisistä yksityiskohdista ei toiminut halutulla tavalla. Demon teki kuitenkin tehtävänsä eli sen avulla onnistuimme saamaan uutta rahoitusta ja pystyimme jatkamaan projektin tekemistä.

Teos alkoi siis hiljalleen valmistua, tarvittava informaatiomuotoilu olla kasassa ja eri maisemat hioutua yhteen. Kun kokonaisuus alkoi kunnolla hahmottua, niin ymmärsimme, että äänimaailman suunnittelu osaksi teosta olisi oleellisen tärkeää paremman tunnelman luomiseksi. Löysimme mukaan äänisuunnittelija Eero Pulkkisen ja saimme Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskukselta lupauksen äänimaailman rahoittamisesta.

(Väli)etappi nro 6: Installoinnin ideoiminen

Kun projekti oli jo hyvää vauhtia valmistumassa, niin aloimme hahmottamaan kuinka hieno siitä oli mielestämme tulossa yhdessä Eeron suunnitteleman äänimaailman kanssa. Ymmärsimme, että teos olisi saatava verkkoteoksen lisäksi näytteille sille sopivaan tilaan. Ryhdyimme siis hakemaan Auniksen kanssa sopivaa kumppania installoimiseen. Suureksi yllätykseksemme Tiedekeskus Heureka, joka oli yksi ensimmäisistä kontaktoiduista tahoista, näytti meille vihreää valoa melkein heti heitä lähestyttyämme. Tässä oli varmaan mukana myös tuuria ja olimme koko työryhmän kanssa erittäin otettuja mahdollisuudesta.

Installoiminen toi kuitenkin meille lisätyötä, sillä Heureka halusi näytteillä olevan version kolmikielisenä. Saimme Heurekalta tekstit onneksi käännettyinä ruotsiksi ja englanniksi, mutta näiden implementointi teokseen oli työlästä pienelle työryhmällemme ja erityisesti devaaja Joonakselle. Onneksi olimme saaneet rahoituksen työlle Suomen Kulttuurirahastolta, joten lisätyö oli tavallaan palkattua, vaikka siihen kuluikin suunniteltua enemmän aikaa. Esimerkiksi kaikki korjaukset täytyi tarkistaa kolminkertaisina kieliversioiden takia.

Loppuspurtti ja ylimääräiset sunnuntaityöt olivat kuitenkin vaivan arvoista, sillä teos on kirjoittamisen hetkellä näytteillä Heurekassa ja näyttää erityisen hyvältä isolla kosketusnäytöllä.

Etappi nro 7: Teos valmistuu

Olimme siis saaneet kerättyä tarvittavan rahoituksen projektille useista eri lähteistä. Kiitos vielä: Taike, Avek, Oskar Öflunds Stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Grafia ry ja Kuvittajat ry. Teoksen valmistuminen oli hidasta ja sen koko paisui suunnitellusta projektin edetessä. Joonaskin ehti vaihtaa työpaikkaa pariin otteeseen ja rakensi kesämökin perheelleen. Olimme aloittaneet projektin ideoimisen Auniksen kanssa vuoden 2016 keväällä ja nyt keväällä 2019 se on vihdoin ja viimein valmistunut tiukan loppupuserruksen ja korjauskierrosten jälkeen.

Lopputulos on mielestäni onnistunut siihen nähden kuinka pieni tiimi meillä on ollut toteuttajia ja kuinka vähän meillä oli tietoutta itse aiheesta tai toteutukseen käytetystä tekniikasta ennen projektin aloittamista. Ennen kaikkea on ollut mahtavaa huomata, että rahoituksen saaminen on mahdollista tällaiselle työlle ja kuinka paljon vaihtelua tavalliseen työelämään omista lähtökohdista oleva projekti voi tuoda.

- - - - -

Olen oppinut prosessissa paljon sekä käytännön asiaa että uusia taitoja vastaavan projektin toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Tästä voisikin tehdä oman blogi-postauksensa, joten palataan vielä aiheeseen tulevaisuudessa!

Jos et ole vielä käynyt tutustumassa hienoon teokseemme, niin se löytyy osoitteesta www.muuttomatka.fi ja Tiedekeskus Heurekan tapahtumatorilta 31.10.2019 saakka.