More selected projects

Solidaarisuuden verkkosivusto

Solidaarisuuden verkkosivuston uudistus

Asiakas: Solidaarisuus

Autoimme yhdessä Agenda Helsingin kanssa kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuutta selkeyttämään verkkosivujensa rakennetta ja siellä viestimistä. Lisäksi verkkosivujen visuaalinen ilme päivitettiin Solidaarisuuden uudistetun ilmeen mukaiseksi.

solidaarisuus.fi