More selected projects

RIS Boost -hanke
visuaalinen ilme

Visuaalisen identiteetin suunnittelu RIS Boost -hankkeelle

Asiakas: Uudenmaan liitto

RIS Boost -hankkeessa kehitetään prosesseja ja toimintamalleja, jotka vahvistavat Uudenmaan toimijoita niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin. Asiakas toivoi ilmeen olevan selkeä, skandinaavinen ja tyylikäs. Visuaalisen ilmeen tuli olla saavutettavuusdirektiivin mukainen ja ottaa huomioon rakennerahastojen viestinnän vaatimukset.

Koska käytettävissä ei ollut mitään valokuvamateriaalia, suunniteltiin ilmeeseen helposti monistettavat värielementit. Otsikkofontiksi valittiin Halogen black ja tätä tukemaan konservatiivisempi Acumin pro. Asiakkaan avuksi ilmeen käyttämiseksi ja materiaalien toteuttamiseksi, tuotettiin valmiita pohjia eri muotoisilla värialueilla.