More selected projects

Science Conference 2016

Visuaalinen ilme kansainväliselle tiedekonferenssille

Asiakas: ICOS ERIC

Kasvihuonekaasujen tutkimusverkosto ICOS toivoi joka toinen vuosi järjestettävän tiedekonferenssinsa ilmeen kuvaavan konferenssin aihealueen tieteellistä puolta. Identiteetin haluttiin myös olevan edellistä versiotaan raikkaampi ja houkuttelevampi.

Laaja kokonaisuus kattoi ilmeen suunnittelun lisäksi konferenssin markkinointimateriaalien tuottamisen.