More selected projects

HIAP Vuosikertomus 2016

Helsinki International Artist Programme -organisaation vuosikertomuksen suunnittelu ja taitto

Asiakas: HIAP – Helsinki International Artist Programme

HIAP toivoi saavansa vuosittaiselle julkaisulleen helposti päivitettävän visuaalisen ulkoasun, joka olisi moderni ja persoonallinen. Julkaisun uudistus ja taittotyö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä HIAPin tuottajien kanssa käyttäen InCopy-ohjelmaa.

Kantavaksi väriksi valittiin HIAPin logossa käytetty oranssi ja kansi suunniteltiin vuosittain muuttuvaksi niin, että selän logo liikkuu seuraavan viiden vuoden ajan selän mitan verran. Fonteiksi valittiin päätteellinen Lovato black ja Tisa sans.