More selected projects

Hetkinen

Hetkinen

Henkilökohtainen projekti

Konsepti vaihtoehtoiselle aineettomalle lahjalle. Konseptin tavoitteena oli rohkaista ihmisiä antamaan lahjaksi mieluummin yhteistä aikaa kuin materiaa.

Toteutettu ja suunniteltu yhdessä designer Maritta Toivolan kanssa.